Appointment
×
Our Services

गोरखा अस्पतालले सेवाग्राहीहरुमा विश्वसनिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दछ । गोरखा बजारमा रहेको यस अस्पतालको पुर्वाधार र सहयोगी कर्मचारीको सहायताले गर्दा स्वास्थ्य सेवाको सहज र उपायोगी समाधान गरिन्छ ।

अस्पतालले गर्ने कार्यहरु:

  • अस्पतालमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्धारण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने ।
  • अस्पतालबाट प्रदान गर्ने आधारभूत, मध्यम तथा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न आवश्यक औषधी, औजार र अन्य सामाग्रीहरुको सुनिश्चितता गर्ने तथा आपूर्ती व्यवस्था मिलाउने ।
  • अस्पतालबाट प्रदान गर्ने सेवाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
  • जिल्ला भित्र हुन सक्ने विपद व्यवस्थापनमा उपचारात्मक तथा प्रतिकारात्मक सेवाको पक्षबाट सेवा प्रदान गर्ने तथा सदस्य संस्थाको हैसियतले गर्न पर्ने कार्य गर्ने ।
  • जिल्लास्थित सरकारी, गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी श्रोतको समुचित प्रयोग गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने ।

ओ.पी.डी

अस्पतालले बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य समस्याहरूको बारेमा प्रश्नहरूको लागि सहज उपचार र सहज पहुँच पुग्न सहयोग पुर्‍याउँछ। अस्पतालको काउन्टर मार्फत बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य समस्याको प्रकृति अनुसार विशेष विभागमा पठाइन्छ।

बिरामी सैया सेवा

ओ.पी.डी  वा आपतकालीन सेवाहरू मार्फत आउने र थप निरीक्षण र उपचार आवश्यक हुने बिरामीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरी हेरचाह गरिन्छ। बिरामीहरूका लागि उचित खाना र आवास सुविधा समेत उपलब्ध छ।

डेलिभरी

गोर्खा अस्पतालले बच्चा जन्माउने अवस्थामा आइमाईहरूलाई डिलीवरी सेवाहरू प्रदान गर्दछ। अस्पतालले आवश्यक अनुसार प्राकृतिक प्रक्रिया वा शल्यक्रिया मार्फत बच्चाको सुरक्षित र सजिलो वितरण सुनिश्चित गर्दछ

 

आपतकालीन सेवा

सडक दुर्घटना, तीव्र रगतको क्षति, ठूला चोटपटक, आगो, विषालु सर्पदंश, र अन्य धेरै केस जस्ता तत्काल चिकित्सा उपचार आवश्यक पर्ने अवस्थाहरूमा गोरखा अस्पतालले बिरामीहरूलाई प्रभावकारी र दक्ष आपतकालिन उपचार सुनिश्चित गर्दछ।

दन्त सेवाहरु

अस्पतालमा हामीले प्रदान गर्ने दन्त सेवामा दाँत हटाउने, सफा गर्ने र स्केलिंग गर्ने, भर्नेका साथै अन्य सम्बन्धित सेवाहरू सामेल छन्। हामी गिजा, मुख र दन्त सम्बन्धी सबै समस्याहरू निको पार्छौं जुनबाट बिरामीहरू ग्रसित हुन्छन्।

 

ब्यान्डिजिंग, इंजेक्शन र प्लास्टर सेवाहरू

गोरखा अस्पतालले सामान्य चोटपटक लागेका मानिसहरूलाई ब्यान्डेज गर्ने सेवा प्रदान गर्दछ। इंजेक्शन सेवा र प्लास्टर सेवा पनी अस्पतालमा उपलब्ध छ।