Appointment
×
आवेदन फारम

 

 

 

 

 

 

 

 

तल उल्लेखित

 

आवेदन फारम भर्नुहोस्। योग्यता प्रमाणपत्र फोटोकपी लेटर। अनुभव लिनुहोस् बैंक। बैंक भौचर मूल प्रतिलिपि

आवश्यक कागजातहरू:

१. पि पि साईज फोटो

२. नागरिकताको फोटोकपी

३. योग्यता प्रमाणपत्र फोटोकपी

४.अनुभव पत्रको फोटोकपी

५.बैंक भाउचर ओरिगिनल कपि

 

माथिको सबै कागजातहरू गोरखा अस्पतालको ईमेल ठेगानामा पठाउन सकिन्छ वा गोर्खा अस्पतालमा प्रशासन विभागमा हस्तान्तरण गर्न सक्दछ।

ईमेल: docgorkhahospital@gmail.com

सम्पर्क नम्बर: ०६४४२०९१८

बैंक विवरण:

बैंक नेम: राष्ट्र बनिज्य बैंक

अकाउन्ट नम्बर : १००००२०१०१०००४

राजाव्सो सिर्सक नम्बर : १४२२४

अफिस कोड: ३५००२३६०१४

ठेगाना: प्रदेश इकै कार्यालय गोर्खा